Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-06 08:00:00

Amhult 2 AB: Spiltan Investment AB ökar sitt innehav av B-aktier i Amhult 2 AB

Pressmeddelande 07/24
2024-05-06


Spiltan Investment AB (Spiltan) och ett bolag kontrollerat av Amhult 2:s styrelseordförande Eigil Jakobsen har kommit överens om en internöverlåtelse av 92 000 B-aktier till Spiltan. 

Spiltan ökar sitt innehav av B-aktier i Amhult 2 AB med 92 000 vilket innebär att Spiltan efter förvärvet kommer vara näst största aktieägaren i Amhult 2 AB med en andel över 15% av kapitalet. Bakgrunden till försäljningen av aktierna är följande. Amhult 2:s styrelseordförande Eigil Jakobsen har under lång tid samägt ett bolag (Kap Farvel AB), tillsammans med tidigare styrelseledamoten i Amhult 2 advokat Alf Lindqvist. Bolaget Kap Farvel AB har sedermera överlåtits till 100% till Eigil Jakobsen. Sedan överlåtelsen har planen alltid varit att med tiden avveckla verksamheten och likvidera bolaget, vilket även innebar att sälja Kap Farvels B-aktier i Amhult 2 AB.

För ytterligare information hänvisas till:
Emilie Loft, CEO                               emilie@amhult2.se     0709-76 89 03
Annika Corneliusson, CFO                annika@amhult2.se    0709-76 89 96
Eigil Jakobsen; Styrelseordförande    eigil@amhult2.se       0709-76 89 00

 

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB