Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-07 16:20:07

Arcede Pharma AB: Resultat från Università di Roma bekräftar tidigare positiva studieresultat

Arcede Pharma meddelar att de studier som genomförts i samarbete med Università di Roma bekräftar tidigare positiva studieresultat kring RCD405 och KOL.

Studien konkluderar att RCD405 inducerar avslappning av human bronkialvävnad på ett koncentrationsberoende sätt. RCD405s effekt- och potensprofil mot både kolinerga och histaminerga sensitivitet tyder på lovande framtidsutsikter för framtida kliniska prövningar inom astma och KOL.

Sammantaget belyser studiens resultat den betydande translationella effekten av RCD405, vilket ger värdefulla insikter för att vägleda framtida prekliniska och kliniska undersökningar inom området respiratorisk medicin.


Informationen är sådan som Arcede Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-07 16:20 CET.

För mer information:
Erik Magnusson, tf VD
Arcede Pharma AB 
erik.magnusson@arcedepharma.com
+46 708 565 245

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den .

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB