Publicerat: 2019-05-15 16:51:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Redwood Pharma AB: FÅR ALLVARLIG ERINRAN OCH VITE PÅ 1 ÅRSAVGIFT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Disciplinkommittén tilldelar Spotlight-bolaget Redwood Pharma en allvarlig erinran och ålägger bolaget att betala ett vite på en årsavgift. Beslutet är kopplat till kravet att bolag måste offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt Disciplinkommitténs bedömning står det klart att innehållet i den ungerska läkemedelsmyndighetens beslut utgjorde insiderinformation i förhållande till Redwoods aktier.

"Redwood har även behandlat informationen på detta sätt. Det är klarlagt att den ungerska myndigheten laddade upp beslutet på sin webbplats på eftermiddagen den 9 november 2018 vilket samtidigt meddelades Redwoods ombud via e-post. Redwood offentliggjorde emellertid insiderinformationen först på eftermiddagen den 12 november 2018", konstateras det.

Disciplinkommittén instämmer i Spotlights konstaterande att, även om det kan vara svårt för ett bolag att ha kontroll över beslut som fattas av en myndighet, det alltid är bolagets skyldighet att offentliggöra information rörande sådana beslut, så snart som möjligt, om beslutet eller konsekvenserna av beslutet utgör insiderinformation.          
        

Läs mer om Redwood Pharma AB