Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2019-05-23 15:10:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Amnode AB: NETTORESULTATET STEG TILL 0,3 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den Spotlight-listade verkstadskoncernen Amnode redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2019 på 0,3 miljoner kronor (-1,5).

Nettoomsättningen steg till 21,4 miljoner kronor (19,5).

Rörelseresultatet ökade till 0,7 miljoner kronor (-1,2).

"Glädjande är att vårt rörelseresultat är positivt för första gången på många år. Det är svårt att minnas när företaget senast kunde leverera en rapport med svarta siffror", skriver vd Sam Olofqvist.

"Detta är en viktig indikation att vi är på rätt väg, men vi har fortfarande en utmanande resa innan vi har skapat det företag vi eftersträvar", tillägger han.

Ebitda-resultatet i kvartalet ökade till 1,7 miljoner kronor, vilket enligt bolaget är väsentligt bättre än budget.

"Dock bedömer vi att andra kvartalet kommer att vara utmanande på grund av ett ökande antal nya projekt som skall startas upp samt färre arbetsdagar i perioden", uppger Sam Olofqvist.

Han beskriver samtidigt orderläget som fortsatt gott och räknar med en förstärkning av orderstocken under kommande månader.

"Med ett generellt lägre kostnadsläge ser vi fram mot en fortsatt resultatförbättring de återstående kvartalen för 2019, även om vi tyvärr inte kan göra mycket åt priset på våra viktigaste råvaror, koppar och zink, som tillsammans med svängningar i dollar/svenska kronan påverkar vår kostnadsbild kraftigt, speciellt i vår verksamhet i Skultuna", uppger Amnode-chefen.          
        

Läs mer om Amnode AB