Publicerat: 2019-07-31 10:36:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Plejd AB: EBITDA -1,1 MLN KR 2 KV (R)

(Rättar: jämförelsetalet för nettoomsättningen halvår i andra stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Plejd, ett teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation, hade en nettoomsättning på 31,6 miljoner kronor under andra kvartalet, och ett ebitda-resultat om -1,1 miljoner kronor.

För första halvåret summeras nettoomsättningen till 62,4 miljoner kronor, jämfört med 41,6 miljoner motsvarande period i fjol.

"Trots tuffa jämförelsekvartal på grund av förra årets bullwhip-effekt ser vi en stark organisk tillväxt i omsättning på cirka 50 procent för första halvan av 2019, och en tillväxt i installationer om cirka 134 procent för samma period", noterar vd Babak Esfahani i delårsrapporten.

Han noterar att resultatet tyngs på kort sikt av investeringar i nya produkter och marknader och att den långsiktiga lönsamheten kommer vara starkt beroende av en stabil och god bruttomarginal.

"För andra kvartalet ser vi en bruttomarginal om cirka 47 procent och vi ser fortsatt god möjlighet att förbättra den ytterligare vilket positionerar oss väl för god lönsamhet på medel och lång sikt", skriver Babak Esfahani.

Vad gäller utsikter för 2019 har Plejd som primärt mål att växa kraftigt i nettoomsättning genom lansering av nya produkter och lansering på nya marknader. Bolaget lämnar inga prognoser.          
        

Läs mer om Plejd AB