Publicerat: 2019-08-23 11:09:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Dalsspira Mejeri AB: MINSKAD FÖRLUST OCH ÖKAD OMSÄTTNING 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Dalspira Mejeri, som handlas på Spotlight, redovisar en nettoomsättning på 7,2 miljoner kronor under andra kvartalet, en ökning om 24 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Rörelseförlusten före avskrivningar och räntekostnader förbättrades till 0,4 miljoner kronor, att jämföra med -1,4 miljoner kronor samma kvartal föregående år.

"Resultatförbättringen är en kombination av ökad försäljning samt utförda besparingsåtgärder som faller ut under vår- och sommarmånaderna", skriver bolagets vd Malin Jakobsson.          
        

Läs mer om Dalsspira Mejeri AB