Publicerat: 2019-08-26 07:02:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Redwood Pharma AB: FÖRETRÄDESEMISSION SKA ERSÄTTA KONVERTIBEL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Redwood Pharma, som är listat på Spotlight, vill genomföra en företrädesemission som är tänkt att tillföra bolaget 11,5 miljoner kronor.

"Motivet för emissionen är främst att avveckla resterande del av den konvertibelfacilitet som funnits sedan 2018", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen innebär att åtta befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie, alltså 1:8, till kursen 7:25 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 4 - 23 september.

"Styrelsen är av uppfattningen att faciliteten var mycket väl anpassad efter bolagets behov, men att den senaste tidens diskussioner kring dylika finansieringslösningar kan ha andra och negativa effekter för bolaget och dess ägare", heter det i pressmeddelandet om konvertibelpengarna som företrädesemissionen ska ersätta.

"Generella invändningar mot den här typen av konvertibelfaciliteter är att befintliga aktieägare kan drabbas av svårförutsägbara utspädningseffekter och att de perioder av ökande säljtryck som kan uppstå efter genomförda konverteringar motverkar en marknadsmässig kursutveckling", heter det vidare.          
        

Läs mer om Redwood Pharma AB