Publicerat: 2019-08-30 13:58:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Aerowash AB: ÖKAD NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSEFÖRLUST 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aerowash, som säljer robotsystem för tvättning av flygplan och var aktie är listad på Spotlight, redovisar en nettoomsättning om 3,7 miljoner kronor för det andra kvartalet (2,3).

Rörelseresultatet för perioden var -2,2 miljoner kronor (-2,0). Bolagets likvida medel uppgick till 0,3 miljoner kronor i slutet av juni.

"Under hösten kommer vi lägga mycket fokus på den nordamerikanska marknaden. Det finns möjlighet att ytterligare utveckla samarbetet med US Aviation och aktivt driva försäljningen tillsammans med dem", skriver bolagets vd Niklas Adler i rapporten.          
        

Läs mer om Aerowash AB