Publicerat: 2019-09-11 07:08:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Future Gaming Group International AB: STILLESTÅNDSAVTAL MED FINANSIÄRER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kundanskaffningsbolaget Future Gaming, som är listat på Spotlight, har tecknat ett stilleståndsavtal, eller "Standstill Letter" med en grupp av bolagets obligationsinnehavare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet har tecknats efter att bolaget har överträtt obligationsvillkoren.

"Det innebär i huvudsak att en grupp av obligationsinnehavare, vilka representerar drygt 60 procent av obligationslånebeloppet, åtar sig att under tre veckor från dagens datum inte accelerera återbetalning av obligationslånet och att inte realisera de säkerheter som är ställda enligt obligationsvillkoren", skriver Future Gaming.

Bolaget kommer att ge obligationsinnehavarna information som gör att de kan "utvärdera möjligheterna till en omstrukturering av obligationslånet".

Redan i slutet av maj konstaterade bolaget i ett pressmeddelande att det avseende obligationsvillkoren överskred den tillåtna kvoten mellan bolagets räntebärande nettoskuld och det justerade ebitda-resultatet.

I rapporten för det andra kvartalet, som presenterades den 22 augusti, gav bolaget en ny uppdatering.

"Future Gaming Group för diskussioner med obligationsinnehavarna gällande bolagets överträdelse av obligationsvillkoren, och har lämnat ett förslag på åtgärder till obligationsinnehavarna, vilket dessa har bedömt som otillräckligt. Vi avser att återkomma med ytterligare förslag på åtgärder", skrev bolaget i rapporten och spådde att de finansiella åtagandena kopplade till obligationslånet skulle "lättas" eftersom det är en "nödvändig förutsättning för att bolaget ska kunna klara kommande räntebetalningar".

Bolaget, verksamt inom det som kallas affilatemarknadsföring, omsatte 10,8 miljoner kronor under första halvåret (19,7). Det justerade ebitda-resultatet var 4,3 miljoner kronor (11,3). Det rapporterade nettoresultatet, inklusive en större nedskrivning, var -47,7 miljoner kronor (15,0).          
        

Läs mer om Future Gaming Group International AB