Publicerat: 2019-11-18 09:21:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Toleranzia AB: RESULTAT E FIN -1,8 MLN KR (-1,2) 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Toleranzia, som är listat på Spotlight, rapporterar ett resultat efter finansiella poster om -1,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-1,2).

Resultatet per aktie uppgick till -0:12 kronor (-0:08).

Inga intäkter redovisades för kvartalet.

Läkemedelskandidaten Tol2 fick i slutet av juli en särläkemedelsstatus i EU.

"Det är mycket glädjande att kunna konstatera att vi under tredje kvartalet framgångsrikt lyckats genomföra en rad nyckelaktiviteter kopplade till industriell tillverkning och kommersiellt skydd av vår läkemedelskandidat TOL2", skriver Toleranzias vd Charlotte Fribert i delårsrapporten.

I samarbete med Testa Center har bolaget validerat skalbarheten och kvaliteten i tillverkningsprocessen upp till den industriella nivå som centret erbjuder.

Direkt därpå inledde Toleranzia ett samarbete med den spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals (3P) i syfte att framställa läkemedelskandidaten TOL2 i industriell skala och producera material för den kommande kliniska studien, skriver Charlotte Fribert.

Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick bolagets kassa till cirka 9,3 miljoner kronor (18,6). Efter tredje kvartalets utgång genomförde Toleranzia en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 18,6 miljoner kronor.

"Finansiellt har vi avsevärt stärkt vår position och våra möjligheter att effektivt driva verksamheten med TOL2 i fokus", skriver Charlotte Fribert.          
        

Läs mer om Toleranzia AB