Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2018-09-19 08:33:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om WntResearch AB: Wnt Research tillförs 2,0 miljoner kronor från teckningsoptioner

Forskningsbolaget Wnt Research har avslutat nyttjandeperioden av de teckningsoptioner som emitterades i oktober 2017.

Totalt nyttjades 98 139 teckningsoptioner, enligt ett pressmeddelande. Bolaget tillförs således cirka 2,0 miljoner kronor efter emissionskostnader.

Som tidigare kommunicerats har styrelseledamöter och ledande befattningshavare nyttjat teckningsoptioner motsvarande cirka 0,8 miljoner kronor av totalt tecknat belopp under nyttjandeperioden.

Läs mer om WntResearch AB