Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2018-10-19 08:42:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharmas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i forskningsbolaget Hamlet Pharma kallas till årsstämma torsdagen den 22 november i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/18.

Aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Catharina Svanborg samt styrelseledamöterna Bengt Furberg, Bengt Westermark, Christer Köhler och Helena Lomberg.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om emission av aktier eller teckningsoptioner, på högst 4,6 miljoner aktier, vilket motsvarar en utspädning på 15 procent av dagens antal aktier.

Läs mer om Hamlet Pharma AB