Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2018-11-02 09:18:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 ökade omsättningen och rörelseresultatet i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen uppgick till 8,9 miljoner kronor (8,0), en ökning med 11 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 5,7 miljoner kronor (4,6), med en rörelsemarginal på 64,0 procent (57,5).

Resultat före värdeförändring av fastigheter uppgick till 4,7 miljoner kronor (3,6).

Resultatet efter skatt blev 3,7 miljoner kronor (2,8), en ökning med 32 procent mot föregående år.

Likvida medel uppgick till 44,1 miljoner kronor (56,3) vid periodens slut.


Amhult 2, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 8,9 8,0 11,3%
Rörelseresultat 5,7 4,6 23,9%
Rörelsemarginal 64,0% 57,5%
Nettoresultat 3,7 2,8 32,1%

Läs mer om Amhult 2 AB