Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2018-11-09 08:38:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma rapporterar minskad förlust under första kvartalet, patientrekrytering till studie går enligt plan

Forskningsbolaget Hamlet Pharma redovisar som väntat ingen omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad nettoförlust.

Omsättningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0).

Resultatet före skatt var -3,0 miljoner kronor (-4,1).

Resultatet efter skatt blev -3,0 miljoner kronor (-4,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (-0,13).

Under första kvartalet på räkenskapsåret 2017/2018 har fokus legat på att avsluta behandlingen av redan rekryterade patienter och att fortsätta rekryteringen av patienter till den pågående fas I/II-studien av blåscancer. Enligt rapporten går rekryteringen av patienter enligt plan och många är redan färdigbehandlade.

"Studien pågår med stor intensitet i Prag och involverade läkare och studiepersonal gör ett mycket bra arbete. Vi arbetar också med att genomföra alla analyser av prover som ligger till grund för utvärderingen av den kliniska studien. Vi är inne i en mycket arbetsintensiv period och allt löper väl. Genom att arbeta proaktivt hoppas vi att kunna ha allt material färdigt för att utvärdera studien snart efter det att sista patienten genomfört studien", skriver bolaget.

Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 12,4 miljoner kronor (27,9).


Hamlet Pharma, Mkr Q1-2018/2019 Q1-2017/2018
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -4,1
Resultat före skatt -3,0 -4,1
Nettoresultat -3,0 -4,1
Resultat per aktie, kronor -0,10 -0,13

Läs mer om Hamlet Pharma AB