Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2018-11-12 09:01:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SensoDetect AB: Sensodetect ökar rörelseförlust under tredje kvartalet

Medicinteknikbolaget Sensodetect rapporterar en ökad förlust i det tredje kvartalet.

Omsättningen var som väntat 0 miljoner kronor (0).

Bolagets vd Johan Olsson skriver i en kommentar att efter kvartalets utgång har man kallat till en extra stämma för att kunna välja in en ny styrelseledamot och samtidigt har styrelsen bett om ett ökat mandat för kapitalanskaffning för att vid behov kunna genomföra en emission.

"Det för att öka handlingsfriheten för bolaget både vad avser möjliga förvärv men också för att snabbt kunna öka produktion och marknadsföring i samband med bolaget når de mål som satts för verksamheten under kommande år", kommenterar vd:n.

Kvartalet anses ha inneburit stora framsteg för bolaget och Olssons bedömning är att man har förutsättning att snart nå en full marknadsintroduktion.

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-1,7).

Resultatet före skatt var -2,3 miljoner kronor (-2).

Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (-2).


Sensodetect, Mkr Q3-2018 Q3-2017
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,2 -1,7
Resultat före skatt -2,3 -2
Nettoresultat -2,3 -2

Läs mer om SensoDetect AB