Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2018-11-15 08:27:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om WntResearch AB: Wntresearch redovisar minskad nettoförlust i det tredje kvartalet, undersöker kompletterande finansieringsmöjligheter

Forskningsbolaget Wntresearch redovisar en minskad nettoförlust i det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till som väntat 0 miljoner kronor (0).

Bolagets vd Peter Morsing skriver i en kommentar att eftersom utnyttjandegraden i det teckningsoptionsprogram som utgjort en viktig del av finansieringsplanen för den kommande fas 2-studien var låg, undersöker man nu kompletterande finansieringsmöjligheter för den fullständiga studien.

Det är fortsatt bolagets bedömning att studiestart kan ske före årsskiftet 2018/19.

Resultatet före skatt var -5,4 miljoner kronor (-8,0).

Under det pågående förberedelsearbetet innan det operativa arbetet med fas 2-studien påbörjas har bolaget lägre kostnadsnivå jämfört med motsvarande kvartal föregående år då fas 1b-studien slutfördes.


Resultatet efter skatt blev -5,4 miljoner kronor (-8,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (-0,47).

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 29,2 miljoner kronor (5,2).


Wntresearch, Mkr Q3-2018 Q3-2017
Nettoomsättning 0 0
Resultat före skatt -5,4 -8,0
Nettoresultat -5,4 -8,0
Resultat per aktie, kronor -0,25 -0,47

Läs mer om WntResearch AB