Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2018-11-15 08:54:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode rapporterar oförändrade intäkter och minskad förlust i tredje kvartalet

Industribolaget Amnode redovisar oförändrade intäkter och minskad förlust i tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 14,5 miljoner kronor (14,5).

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-3,7). Resultatet före skatt var -2,4 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet efter skatt blev -2,4 miljoner kronor (-4,2). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,05).

"Vårt rörelseresultat är trots de kraftiga förbättringarna fortsatt negativt, vilket vi jobbar extremt hårt med under sista kvartalet. Vårt förbättringsarbete fortskrider och våra kommunicerade finansiella mål ligger fast. Vi arbetar hårt med rationaliseringar och att utveckla våra processer, vi bygger upp nya produktionsceller och driftsätter nya maskiner. Vi är bättre förberedda än någonsin efter det senaste kvartalet att ta oss an de nya volymer som vi förväntar oss för resten av året och inför 2019. Fjärde kvartalet har också börjat bra, oktober levererar ett positivt rörelseresultat och en bra faktureringsvolym", kommenterar vd Sam Olofqvist i delårsrapporten.

"Vår orderstock är rejält bättre idag än förra året samma tid och följer vår plan att nå våra finansiella mål för 2019", fortsätter Sam Olofqvist.


Amnode, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 14,5 14,5 0,0%
Rörelseresultat -1,9 -3,7
Resultat före skatt -2,4 -4,0
Nettoresultat -2,4 -4,2
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,05

Läs mer om Amnode AB