Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2018-11-28 14:05:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Safe at Sea AB: Safe at Seas företrädesemission tecknades till 81 procent

Räddningsbåtstillverkaren Safe at Seas företrädesemission tecknades till 3,24 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad på cirka 81 procent. Emissionskostnaderna beräknas till cirka 0,25 miljoner kronor.

Styrelsens målsättning var att få in 4 miljoner kronor i emissionen. Styrelsen och ledningen bedömer dock att de pengar som togs in ändå kommer att räcka för att genomföra de åtgärder och investeringar som beskrivits i investeringsmemorandumet.

Läs mer om Safe at Sea AB