Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2019-01-10 16:28:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zenergy AB: Zenergy ansöker om företagsrekonstruktion

Modulbostadsbolaget Zenergy varnade den 12 december i fjol för att bolaget befann sig i en akut likviditetsbrist. Styrelsen har inte lyckats att säkra en bryggfinansiering inom den tid som stått till buds. Bolaget avser därför att ansöka om företagsrekonstruktion. Det framgår av ett pressmeddelande.

Zenergy har uppdaterat underlagen för fastställande om behov av upprättande av en kontrollbalansräkning, KBR, föreligger. Bolagets revisor har granskat dessa underlag och det finns inget som tyder på att det egna kapitalet inte är intakt. Därför föreligger ingen reell situation för upprättande av en kontrollbalansräkning.

Zenergys betalningssvårigheter innebär att skulder inte kan betalas i den takt de förfaller till betalning. Det innebär dock inte att bolagets ledning även gör bedömningen att betalningsoförmågan är bestående på sätt som innebär obestånd.

Zenery har för närvarande inte möjlighet att finansiera verksamheten genom externa tillskott av kapital men avsikten är att finna en sådan finansieringslösning under rekonstruktionstiden.

Styrelsen kommer att förstärkas under 2019 med specifik branschkunskap genom att nedan personer adjungeras in i styrelsearbetet intill årsstämman den 6 maj 2019:
* Stefan Attefall, före detta bostadsminister med bred anknytning inom branschen
* Johan Lind, före detta vd för Hökerum Fastigheter, representerar Hökerum Gruppen
* Christian Brännström, med erfarenhet från ledande befattningar inom industriell husbyggnation

"Vi har en stark tro till att med den kapacitet och erfarenhet vi förstärker styrelsen med kommer att ge det nödvändiga stöd som krävs inför utveckling av bolaget under 2019 och framåt", skriver Zenergy.

Läs mer om Zenergy AB