Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2019-01-23 08:27:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om WntResearch AB: Wntresearch fokuserar på uppstart av klinisk studie med Foxy-5, återkommer i finansieringsfrågan

Forskningsbolaget Wntresearch fick i december godkänt på sin ansökan till läkemedelsmyndigheten i Spanien om en klinisk fas II-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5.

"Vi fortsätter med uppstart av resterande kliniska centra med initialt fokus på Spanien. Vi ser med spänning fram emot att den första patienten inkluderas i studien", skriver vd Peter Morsing i ett nyhetsbrev som publiceras på onsdagen.

I slutet av februari planeras första mötet med den kliniska studiens kommitté för
monitorering av säkerhetsdata, DSMB. Kommittén kommer att övervaka säkerheten för patienterna. Mot bakgrund av Foxy-5:s dokumenterade säkerhetsprofil har kommittén beslutat om endast en initial diskussion efter att tio patienter inkluderats i studien och därefter på årlig basis.

Bolaget har tidigare meddelat att höstens teckningsoptioner TO3 tecknades på en låg nivå.
"Genom detta har vi inte finansiella resurser till att slutföra vår fas 2 studie enligt ursprunglig plan. Vi gör för närvarande en noggrann genomgång av vår budget och återkommer med mer information när detta är klart", kommenterar Peter Morsing.

Läs mer om WntResearch AB