Publicerat: 2019-01-23 11:02:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Provide IT Sweden AB: Provide IT:s grundare och huvudägare vill ge bort aktier till anställda

Digitala produktionsbyrån Provide IT:s två huvudägare Faraj Industries och Peter Klein Holding, som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein, vill ge bort en del av sitt aktieinnehav till anställda som stannar mer än tre år.

Gåvan ska ges vederlagsfritt till anställda i bolaget på villkoret att överlåtelse sker endast till sådana anställda som kvarstår i anställningen i minst tre år efter avtal om överlåtelse träffats. Huvudägarna har tidigare ingått avtal med flera av bolagets anställda om överlåtelse enligt liknade villkor.

"Skälen till gåvan är att bolaget utvecklas på ett positivt sätt och grundarna vill därför belöna sina anställda och samtidigt skapa ett partnerbolag där de anställda känner en stark delaktighet och får ytterligare incitament för att fortsatt utveckla bolaget på samma goda sätt", skriver bolaget och fortsätter:

"Vidare så har de anställda som varit lovade aktier av huvudägarna inte kunnat ta del av bolagets senaste aktieutdelning på 14 miljoner kronor eftersom aktieöverlåtelserna vid tidpunkten inte hade genomförts, varför huvudägarna även vill kompensera de berörda anställda genom överlåtelse av ytterligare aktier."

Orsaken till att befintliga aktier överlåts istället för att nya aktier emitteras är för att huvudägarna inte vill späda ut befintliga aktieägare. Huvudägarna avser att som gåva överlåta 92 593 aktier vardera, tillsammans 185 186 aktier, till flera anställda i bolaget.
Gåvovärdet uppgår per dagens kursdatum totalt till cirka 1 miljoner kronor.

Läs mer om Provide IT Sweden AB