Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2019-02-11 15:38:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SynAct Pharma AB: Synact Pharma rapporterar små resultatförändringar i fjärde kvartalet

Forskningsbolaget Synact Pharma rapporterar små förändringar avseende omsättning och resultat i fjärde kvartalet 2018.

Omsättningen uppgick som väntat till noll kronor. Bolaget förväntas inte generera
några intäkter förrän tidigast efter avslut av den planerade fas II-studien avseende läkemedelskandidaten AP1189.

Rörelseresultatet blev -7,7 miljoner kronor (-7,4). De huvudsakliga kostnaderna är främst relaterade till den pågående fas I-studien och generella bolagskostnader.

Resultatet före skatt var -7,5 miljoner kronor (-7,3). Resultatet efter skatt blev -6,1 miljoner kronor (-6,0). Resultat per aktie hamnade på -0,42 kronor (-0,48).

Slutliga resultat från fas I-studien kommer att publiceras efter avblindning, vilket förväntas vara i början av mars 2019.

"Vi ser nu fram emot ett spännande 2019 med start av fas II-studien med AP1189 och förhoppningsvis nå Proof-of-Concept, vilket kommer ligga till grund för vidare diskussioner med potentiella kommersiella partners", skriver vd Jeppe Øvlesen i rapporten.


Synact Pharma, Mkr Q4-2018 Q4-2017
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -7,7 -7,4
Resultat före skatt -7,5 -7,3
Nettoresultat -6,1 -6,0
Resultat per aktie, kronor -0,42 -0,48

Läs mer om SynAct Pharma AB