Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2019-02-22 08:29:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 ökar intäkterna och substansvärdet

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar såväl ett ökande substansvärde som stigande intäkter.

Amhult 2s hyresintäkter uppgick till 7,7 miljoner kronor under fjärde kvartalet (7,1), en ökning med 8 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 35,4 miljoner kronor (47,6), en minskning med 26 procent mot föregående år. Värdeförändringar ingår med 41,1 miljoner kronor (57,6).

Amhult 2 föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Substansvärde per aktie låg på 82,26 kronor (75,02).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 92,22 kronor (84,07).

Fastighetsbolaget har inga vakanser och en uthyrningsgrad om 100 procent.

"Vår affärsmodell står fast och vi bedömer att vi genom att fortsatta bebygga våra fastigheter i väl projekterad och hårt styrd produktion tillsammans med ett enträget arbete för att utveckla vårt bolag och arbeta med nya markförvärv har bolaget goda förutsättningar till lönsam tillväxt, vilket bland annat visar sig i att vi har inga vakanser och en uthyrningsgrad om 100 procent", skriver vd Maria Nord Loft i rapporten.

Amhult 2-chefen bedömer inte att finansieringsfrågan kommer att vara svår och bolaget kommer att fortsatt hålla en hög aktivitet.

"Avseende finansieringsriskerna kopplat till omvärldens instabilitet med ekonomiska förutsättningar, krig, terror och klimathot och slutligen ränteläget, är min bedömning att dessa faktorer måste alla bolag arbeta med, men att det liksom föregående år finns goda möjligheter för finansiering och kapital för sunda projekt och för sunda bolag med gott affärskunnande, likviditet och soliditet. Under 2019 kommer vi att bibehålla en hög aktivitet i bolaget, och fortsatt fokusera på en effektiv och hållbar förvaltning, och investera i kommande kvarter. Vårt mål är fortsatt två kvarter i produktion och ett under projektering", fortsätter hon.Amhult 2, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Hyresintäkter 7,7 7,1 8,5%
Nettoresultat 35,4 47,6 -25,6%
Substansvärde per aktie, kronor 82,26 75,02 9,7%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 92,22 84,07 9,7%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Amhult 2 AB