Publicerat: 2019-02-27 16:02:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Provide IT Sweden AB: Provide IT ökar intäkterna men resultatet sjönk i tredje kvartalet

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar ökande intäkter samtidigt som resultatet sjönk i tredje kvartalet, oktober till december 2018, jämfört med samma period året innan.

Nettoomsättningen steg till 5,5 miljoner kronor (4,6), en ökning med 20 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (1,5), med en rörelsemarginal på 12,7 procent (32,6).

Resultatet före skatt var 0,7 miljoner kronor (1,5).

Resultatet efter skatt blev 0,5 miljoner kronor (1,2). Resultatet per aktie blev 0,08 kronor (0,175).

"Det tredje kvartalets vinstmarginal på cirka 10 procent är tok för långt och vi arbetar nu med att förbättra lönsamheten till historiska nivåer. Ambitionen är självfallet att effektivisera tillväxten, det vill säga högre intäkter per anställd. Tidigare har vi beräknat att lönsamheten skulle förbättras under det tredje kvartalet, tråkigt nog felaktigt. Vi står fast i att vår lönsamhet kommer så småningom att förbättras med en stark omsättningstillväxt. Detta tror vi kommer att synliggöras i kvartalet april till juni 2019", kommenterar vd Bawan Faraj i delårsrapporten.

"Vi upplever fortfarande en god efterfrågan av bolagets tjänster, dock inte lika stark som senaste åren vilket känns naturligt med tanke på tidigare års starka konjunktur. Det positiva med det tredje kvartalet är att vi nu har en större omsättning och beräknar fortsätta ha en stark omsättningstillväxt. Nu fortsätter vi arbetet med att förbättra Provide IT", avslutar Bawan Faraj.


Provide IT, Mkr Q3-2018/2019 Q3-2017/2018 Förändring
Nettoomsättning 5,5 4,6 19,6%
Rörelseresultat 0,7 1,5 -53,3%
Rörelsemarginal 12,7% 32,6%
Resultat före skatt 0,7 1,5 -53,3%
Nettoresultat 0,5 1,2 -58,3%
Resultat per aktie, kronor 0,08 0,175 -54,3%

Läs mer om Provide IT Sweden AB