Publicerat: 2019-04-15 10:10:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Emotra AB: Emotra föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Emotra kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Claes Holmberg, Jan Pilebjer och Lars-Håkan Thorell samt nyval av Anna Sjörs Dahlman som ledamot och ersättare för avgående ledamoten Margit Ferm. Anna Sjörs Dahlman är medicine doktor inom rehabiliteringsmedicin.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 26,3 miljoner och högst 105,3 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en emissionslikvid på högst 2,5 miljoner euro.

Läs mer om Emotra AB