Publicerat: 2019-04-23 08:43:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PExA AB: Pexas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Pexa kallas till årsstämma onsdagen den 29 maj i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Claes Holmberg, Lena Kajland-Wilén, Anna-Carin Olin, Jan Pilebjer och Roy Jonebrant samt styrelsesuppleanten Anders Waas.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en emissionslikvid på högst 2,5 miljoner euro.

Läs mer om PExA AB