Publicerat: 2019-05-03 15:50:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobile kallar till årsstämma den 4 juni

Aktieägarna i telekombolaget Optimobile kallas till årsstämma tisdagen den 4 juni i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

Förslaget till val av styrelseledamöter är ännu inte klart. Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 3,0 miljoner aktier.

Läs mer om OptiMobile AB