Publicerat: 2019-05-06 09:04:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Novus Group International AB: Novus Groups resultat minskade - genomfört investeringar

Opinions- och marknadsundersökningsbolaget Novus Group redovisar minskande omsättning och vinst under räkenskapsårets tredje kvartal.

Omsättningen uppgick till 14,2 miljoner kronor (14,9), en minskning med 5 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 0,9 miljoner kronor (2,2), med en rörelsemarginal på 6,3 procent (14,8).

Resultatet före skatt var 0,9 miljoner kronor (2,2).

Resultatet efter skatt blev 0,7 miljoner kronor (1,7), en minskning med 59 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (0,16), vilket innebär en minskning med 56 procent mot föregående år.

"Årets tredje kvartal har utvecklats enligt plan. Novus fortsätter med en stark organisk tillväxt och förbereder fortsatt tillväxt genom att utöka lokalytan med 190 kvadratmeter.
Lönsamhetssänkningen detta kvartal är en konsekvens av de investeringar vi gjort för att
kunna hantera tillväxten. Likviditeten är mycket stark och förutsättningarna för en fortsatt
expansion är goda", skriver vd Torbjörn Sjöström i rapporten.

Novus Group skriver i rapporten att bolaget är väl positionerat för en fortsatt tillväxt och bedömer att man kommer att fortsätta att ta marknadsandelar.


Novus Group, Mkr Q3-2018/2019 Q3-2017/2018 Förändring
Nettoomsättning 14,2 14,9 -4,7%
Rörelseresultat 0,9 2,2 -59,1%
Rörelsemarginal 6,3% 14,8%
Resultat före skatt 0,9 2,2 -59,1%
Nettoresultat 0,7 1,7 -58,8%
Resultat per aktie, kronor 0,07 0,16 -56,3%

Läs mer om Novus Group International AB