Publicerat: 2019-05-08 10:06:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PromikBook AB: Promikbook tappar intäkter och vänder till svagt minusresultat i första kvartalet

Redovisningsspecialisten Promikbook redovisar lägre intäkter och vänder till ett svagt minusresultat i första kvartalet 2019, jämfört med en mindre vinst i samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 1,2 miljoner kronor (2,0), en minskning med 40 procent mot föregående år. Aktiverat arbete för egen räkning ar 0,3 miljoner kronor (0,3) och de totala rörelseintäkterna 1,6 miljoner kronor (2,4).

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (0,4).

Resultatet före och efter skatt var -0,2 miljoner kronor (0,3). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (0,00).

"Under kvartal ett 2019 har vi lagt grunderna och strategin för att ta Promikbook till nästa steg. Vi har nu de finansiella resurserna att göra de satsningar som kommer att bygga ett starkt bolag. Vi kommer att använda medlen på ett förnuftigt sätt och arbeta vidare med vår vision om att skapa ett helautomatiserat system för redovisning kopplad till ett självtänkande system för företagsanalys", kommenterar vd Hans Orre i delårsrapporten.


Promikbook, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,2 2,0 -40,0%
Rörelseresultat -0,2 0,4
Rörelsemarginal 20,0%
Resultat före skatt -0,2 0,3
Nettoresultat -0,2 0,3
Resultat per aktie, kronor 0,00 0,00

Läs mer om PromikBook AB