Publicerat: 2019-05-08 11:13:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ECOMB AB: Ecombs styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i industribolaget Ecomb kallas till årsstämma måndagen den 10 juni i Södertälje. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Göran Ernstson, Ulf Hagström, Eric Norelius, Lars Sjödin och Martin Ridderheim.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande högst 21,15 miljoner aktier.

Läs mer om ECOMB AB