Publicerat: 2019-05-14 09:12:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Rootfruit Scandinavia AB: Rootfruit ökar omsättning och vänder till vinst under första kvartalet, justerar utsikter (uppdaterad)

Chipstillverkaren Rootfruit redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst och uppdaterar nu utsikterna för helåret.

Omsättningen uppgick till 73,5 miljoner kronor (66,1), vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018. Med proforma avses Rootfruit inklusive Exotic Snacks som om Exotic Snacks hade ingått i koncernen redan 2018.

Rörelseresultatet blev 3,9 miljoner kronor (-1,2), med en rörelsemarginal på 5,3 procent.

Resultatet före skatt var 1,7 miljoner kronor (-2,9).

I samband med att bokslutskommunikén publicerades bedömde styrelsen för Rootfruit att den nya koncernen med stabila råvarupriser och en stabil svensk krona skulle nå en omsättning om 300-315 miljoner kronor för helåret 2019. Vidare förväntades koncernens helårsresultat före avskrivningar och räntekostnader (EBITDA) ligga i intervallet 8-12 miljoner kronor.

Styrelsen bedömer nu att koncernens EBITDA kommer att ligga i den övre delen av intervallet 8-12 miljoner kronor.

I rapporten skriver bolaget att det i samband med installationen av en ny produktionslina för smartsnacks i Laholm som gör att bolaget nu producerar i egen regi, har bruttomarginalen förbättrats på dessa produkter.

"Vi har nu också kapacitet att producera stora volymer i takt med att vi växer. Våra totala driftskostnader i produktionen i Laholm har ökat mot föregående år till följd av uppstart av egenproduktion av smartsnacks och utökade lokaler", skriver vd Anna Wallin Krasse.

Därtill har kostnader för butiksplock ökat jämfört med första kvartalet 2018 medan bolagets säljkostnader har minskat. Säljkostnaderna har minskat till följd av att koncernen sedan årsskiftet har en gemensam säljorganisation för hela produktportföljen, där Rootfruitkoncernen tidigare lade ut delar av uppdraget på extern säljkår.


Rootfruit, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 73,5 66,1 11,2%
Rörelseresultat 3,9 -1,2
Rörelsemarginal 5,3%
Resultat före skatt 1,7 -2,9

Läs mer om Rootfruit Scandinavia AB