Publicerat: 2019-05-15 08:21:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobile minskar omsättning och ökar förlusten under första kvartalet

Telekombolaget Optimobile redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,4), en minskning med 50 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet efter skatt blev -0,8 miljoner kronor (-0,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,08).

Bolaget meddelade tidigare i år att lanseringen av Polkomtel-gruppens tjänst, som bygger på Optimobiles produkt, försenats. I rapporten skriver vd Lars Rutegård att förberedelserna inför lanseringen har fortsatt.

"Optimobile har som vi tidigare informerat om redan genomfört slutleverans men har fortsatt
att stödja Polkomtel under sina förberedelser för att säkerställa en så framgångsrik och kvalitativ lansering som möjligt", skriver han.
Optimobile, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,4 -50,0%
Rörelseresultat -0,8 -0,6
Nettoresultat -0,8 -0,8
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,08

Läs mer om OptiMobile AB