Publicerat: 2019-05-15 08:36:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Emotra AB: Emotra redovisar små förändringar av sitt resultat

Medicinteknikbolaget Emotra redovisar små förändringar av sitt resultat.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (-1,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,13).

Emotra skriver i rapporten att man under det första kvartalet fortsatt att ha fokus mot sjukhus och mottagningar i ett antal större städer i Europa.

"Diskussioner om rutinmässig utprovning pågår med ytterligare sjukvårdskedjor och kliniker", skriver medicinteknikbolaget.

Vidare närmar sig manuskriptet till EUDOR-A-studien sitt färdigställande. Manuskriptet skall sändas in i maj.


Emotra, Mkr Q1-2019 Q1-2018
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,9 -1,8
Resultat före skatt -1,9 -1,8
Nettoresultat -1,9 -1,8
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,13

Läs mer om Emotra AB