Publicerat: 2019-05-15 16:51:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Prebona AB: Prebona genomför en riktad nyemission på 1,0 miljon kronor

Materialteknikbolaget Prebona har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 339 000 aktier till teckningskursen 2,95 kronor per aktie. Bolaget tillförs 1,0 miljon kronor före emissionskostnader på 15 000 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier.
Teckningskursen motsvarar en rabatt på 12 procent jämfört med den volymvägda kursen under en mätperiod på tio handelsdagar. Den riktade nyemissionen tecknas av Capmate.
Bolaget har därefter 18,07 miljoner aktier utestående.

Syftet med den riktade nyemissionen är att stärka likviditeten. De nya aktieägarna bedöms
tillföra bolaget strategiskt viktig kompetens bland annat inom finansiering samt kommunikation. Medlen avses främst användas för att öka marknadsförings- och försäljningsinsatserna.

Läs mer om Prebona AB