Publicerat: 2019-05-16 08:33:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om IA Industriarmatur: IA Industriarmatur minskar omsättning och resultatet i första kvartalet

IA Industriarmatur minskade omsättningen och resultatet i det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 6,9 miljoner kronor (7,6), en minskning med 9 procent mot föregående år.

Första kvartalet började lugnt men avslutades starkt, skriver bolaget och uppger att mars var en stark månad.

Ebitda-resultat blev -0,7 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (-1,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,3 kronor (-0,3).

"Den under 2018 genomförda expansionsstrategin, där vi bemannade upp både forskning/utveckling samt sälj/marknad, börjar nu bära frukt. Vi har fler diskussioner med befintliga och presumtiva kunder än tidigare, och har samtidigt kunnat bredda vårt kunderbjudande med fler tjänster på kort tid. Men fler anställda innebär också högre kostnader vilket blir kännbart under bolagets, normalt sett, svagaste kvartal. Vi kan dock konstatera att vi har en bättre marginalstruktur under kvartalet än tidigare, samt god kostnadskontroll, vilket sammantaget ger oss ett ebitda bättre än förväntat", skriver vd Jan-Eric Nilsson i rapporten.IA Industriarmatur, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 6,9 7,6 -9,2%
EBITDA -0,7 0
Rörelseresultat -1,3 -1,1
Nettoresultat -1,3 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,3 -0,3

Läs mer om IA Industriarmatur