Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2019-05-23 15:07:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode ökar omsättning och vänder till vinsten

Industribolaget Amnode ökade omsättningen och vände till vinst i det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 21,4 miljoner kronor (19,5), en ökning med 10 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 1,7 miljoner kronor (0,2), med en ebitda-marginal på 7,9 procent (1,0).

Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (-1,2), med en rörelsemarginal på 3,3 procent.

Resultatet efter skatt blev 0,3 miljoner kronor (-1,5).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,2 miljoner kronor (-3,6).

Amnode skriver i rapporten att ebitda-resultatet var väsentligt bättre än budget. Bolaget meddelar även att det andra kvartalet kommer att vara utmanande givet att ett ökande antal nya projekt skall startas upp samt att det är färre arbetsdagar.

"Orderläget är fortsatt gott och vi räknar med en förstärkning av orderstocken under kommande månader. Med ett generellt lägre kostnadsläge ser vi fram mot en fortsatt resultatförbättring de återstående kvartalen för 2019. Även om vi tyvärr inte kan göra mycket åt priset på våra viktigaste råvaror, koppar och zink, som tillsammans med svängningar i dollar/svenska kronan påverkar vår kostnadsbild kraftigt, speciellt i vår verksamhet i Skultuna", skriver vd Sam Olofqvist i rapporten.


Amnode, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 21,4 19,5 9,7%
EBITDA 1,7 0,2 750,0%
EBITDA-marginal 7,9% 1,0%
Rörelseresultat 0,7 -1,2
Rörelsemarginal 3,3%
Nettoresultat 0,3 -1,5
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet 0,2 -3,6

Läs mer om Amnode AB