Publicerat: 2019-05-27 17:00:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Slottsviken ökar intäkter och rörelseresultat under första kvartalet

Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar ökande intäkter under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst. Engångsposter påverkade utfallet positivt.

Intäkterna uppgick till 12,7 miljoner kronor (1,8).

Rörelseresultatet blev 2,8 miljoner kronor (-0,3).

"Såväl omsättning som resultat påverkas av engångsposter bestående av realisationsvinst från avyttring av bostadsrättslägenheter vilka förvärvats i samband med avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4 till en bostadsrättsförening", skriver bolaget i rapporten.

Resultatet före skatt var 2,6 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet efter skatt blev 2,6 miljoner kronor (-0,5).

Resultat per aktie hamnade på 0,08 kronor (-0,02).

Substansvärdet uppgår per 31 mars till 1,27 kronor per aktie. Det är 0,05 kronor högre än föregående kvartal som låg på 1,22 kronor.Slottsviken, Mkr Q1-2019 Q1-2018
Nettoomsättning 12,7 1,8
Rörelseresultat 2,8 -0,3
Resultat före skatt 2,6 -0,5
Nettoresultat 2,6 -0,5
Resultat per aktie, kronor 0,08 -0,02

Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)