Publicerat: 2019-05-28 12:28:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PExA AB: Pexa redovisar vinst i första kvartalet med stöd av en tävlingsvinst

Medicinteknikbolaget Pexa redovisar positivt resultat i första kvartalet 2019 med stöd av en tävlingsvinst på 250 000 dollar.

Nettoomsättningen sjönk till 0,3 miljoner kronor (0,6), en minskning med 50 procent mot föregående år. Övriga rörelseintäkter var 2,2 miljoner kronor (0,0). Bolaget vann i februari pris i tävlingen Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge och mottog 250 000 dollar, vilket ingår i övriga rörelseintäkter i kvartalet.

Rörelseresultatet blev 0,5 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet före och efter skatt var -0,5 miljoner kronor (-1,3). Resultat per aktie hamnade på 0,06 kronor (-0,14).

"Detta har varit ett av de enskilt viktigaste kvartalen i Pexas historia. Vi har fått bekräftelse från världens största koncern inom läkemedel och medicinteknik samt inbjudits till ett globalt nätverk där vi nu för mycket spännande diskussioner. Dessa diskussioner kan komma att leda till möjligheter som lyfter Pexa till nästa nivå. Vi har en spännande tid framför oss", kommenterar vd Erik Ekbo i delårsrapporten.


Pexa, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,6 -50,0%
Rörelseresultat 0,5 -1,3
Resultat före skatt 0,5 -1,3
Nettoresultat 0,5 -1,3
Resultat per aktie, kronor 0,06 -0,14

Läs mer om PExA AB