Publicerat: 2019-05-31 07:20:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Provide IT Sweden AB: Provide IT ökade omsättningen men låg lönsamhet i fjärde kvartalet, räknar med fortsatt tillväxt i nya räkenskapsåret

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 5,6 miljoner kronor (4,7), en ökning med 19 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (1,2), med en rörelsemarginal på 1,8 procent (25,5).

Resultatet före skatt var 0,1 miljoner kronor (1,2).

Resultatet efter skatt blev 0,1 miljoner kronor (0,9), en minskning med 89 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,014 kronor (0,175).

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas motsvarande resultatet efter skatt.

"Det sista kvartalet, januari-mars 2019, resulterade i en stark omsättningstillväxt samt en ordentlig försämring i lönsamhet. I förra kvartalsrapporten kommunicerade bolaget att lönsamheten planeras att förbättras avsevärt under innevarande kvartal april-juni 2019. Det sista kvartalet, januari-mars 2019, förväntades resultera i låg lönsamhet och kan därmed anses vara en övergångsperiod för bolaget efter en expansiv tillväxtsatsning. Den låga lönsamheten grundas på samma skäl som under tidigare period, oktober-december 2018, att vi har finansierat vår tillväxt för dyrt. Vi har fortfarande för många anställda inom tillväxtorienterade roller (säljare, rekryterare, osv) som inte ger upphov till en lika hög önskvärd tillväxt", skriver vd Bawan Faraj.

Han konstaterar vidare att det gått cirka 3 år sedan bolaget kommunicerade sin långsiktiga prognos om en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt på minst 20 procent med en rörelsemarginal på minst 35 procent.

"Tyvärr nådde vi inte riktigt fram med omsättningstillväxten, istället blev utfallet 15 procent med en lönsamhet långt under mål".

Styrelsen för Provide IT ska presentera en ny långsiktig prognos i nästa kvartalsrapport. Under innevarande räkenskapsår 2019/2020 förväntas en stark nettoomsättningstillväxt på 15-20 procent med en vinst efter skatt på över 4 miljoner kronor.


Provide IT, Mkr Q4-2018/2019 Q4-2017/2018 Förändring
Nettoomsättning 5,6 4,7 19,1%
Rörelseresultat 0,1 1,2 -91,7%
Rörelsemarginal 1,8% 25,5%
Resultat före skatt 0,1 1,2 -91,7%
Nettoresultat 0,1 0,9 -88,9%
Resultat per aktie, kronor 0,014 0,175 -92,0%

Läs mer om Provide IT Sweden AB