Publicerat: 2019-06-17 15:33:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Calmark Sweden AB: Calmark tillförs 13,4 miljoner kronor från optionsinlösen

Medicinteknikbolaget Calmark avslutade den 13 juni teckningstiden för utnyttjande av teckningsoptionen TO 1B. Totalt utnyttjades 2,49 miljoner teckningsoptioner TO 1B för att teckna lika många nya aktier, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 83 procent. Bolaget tillförs 13,4 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,9 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare i samband med optionsinlösen.
Carlmark har efter optionsinlösen 12,89 miljoner aktier utestående.

"Vi vill rikta ett stort tack till alla som har tecknat och som vill fortsätta att följa oss på vår resa där vi ger nyfödda en bättre start i livet genom att underlätta diagnos och effektivisera vårdkedjor. Vi ser nu fram emot spännande månader och vår planerade marknadslansering i början av 2020", kommenterar vd Anna Söderlund.

Läs mer om Calmark Sweden AB