Publicerat: 2019-08-13 09:43:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nustay A/S: Nustay ska ta in minst 10 miljoner danska kronor

Det danska it-bolaget Nustay har beslutat om att ta in minst 10 miljoner danska kronor för att återuppbygga kassabufferten och finansiera ytterligare tillväxt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nustay, som levererar digitala plattformar för hantering av hotellbokningar, har lidit av ett minskat kassaflöde till följd av utmaningar i sin primära marknadsintegration från beta till fullständig version av plattformen.

Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i mars och har sedan dess haft som mål att generera ett positivt fritt kassaflöde för helåret 2019. Givet kapitaltillskottet som ska genomföras tror styrelsen att man senast vid under första halvåret 2020 kommer se ett positivt kassaflöde, samt att man är nettolönsamt mot slutet av 2020

Läs mer om Nustay A/S