Publicerat: 2019-08-15 08:56:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ahaWorld AB: Ahaworld minskar omsättningen rejält och ökar förlusten - inom räckhåll för positivt ebitda i tredje kvartalet

Bettingbolaget Ahaworld minskade omsättningen och ökade förlusten under det andra kvartalet. Bolaget bedömer att man är inom räckhåll för att nå ett positivt ebitda-resultat för det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1,3 miljoner kronor (4,2), en minskning med 69 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev -7,7 miljoner kronor (-1,8).

Rörelseresultatet blev -8,2 miljoner kronor (-2,9).

Resultatet före och efter skatt var -7,3 miljoner kronor (-2,1). Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,12).

"Resultatet påverkas kraftigt av periodens lägre spelöverskott till följd av bla. ökade välkomstbonusar. Bolaget har även ökat sin marknadsföring under kvartalet för att positionera sig i och med den nya regleringen. Oaktat detta har de besparingsåtgärder som inleddes förra året gett tydlig effekt på kostnadssidan samt att bolaget gjort ytterligare kostnadsbesparingar under Q2 som kommer att synas under Q3 2019 och framåt", skriver Ahaworld i sin rapport.

Ahaworld har genomfört kostnadsbesparingar om 8,7 miljoner kronor på årsbasis. Vidare har företaget sålt av sin bingoverksamhet som påverkade resultatet negativt.

"Sammantaget ser vi redan i juli ett preliminärt resultat som innebär att vår målsättning att för första gången i bolagets historia redovisa ett positivt ebitda är inom räckhåll för tredje
kvartalet", skriver vd Erik Ahlberg i rapporten.

Han avslutar sitt vd-ord.

"Sammantaget ger mig utvecklingen av våra nuvarande vertikaler en positiv syn på framtiden att under tredje kvartalet kunna konstatera att vi har två vinstdrivande affärer och möjligheten att på allvar fortsätta vår 'turn around'."


Ahaworld, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,3 4,2 -69,0%
EBITDA -7,7 -1,8
Rörelseresultat -8,2 -2,9
Resultat före skatt -7,3 -2,1
Nettoresultat -7,3 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,12

Läs mer om ahaWorld AB