Publicerat: 2019-08-16 12:17:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PolarCool: Polarcool har fått ytterligare positiva studiedata kring bolagets metod

Polarcool uppger i ett pressmeddelande att nyinkommen data ytterligare stärker de preliminära resultaten som visade på signifikanta fördelar med medicinteknikbolagets kylningsmetod.

Bolaget har i samarbete med Svenska Hockeyligan och Hockey Allsvenskan bedrivit en studie under de tre senaste säsongerna, varvid Polarcap System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden.

I april 2019 publicerade Polarcool resultat från dittills rapporterade fall i pilotstudien, och efter att ytterligare data inkommit från föregående säsong och preliminärt analyserats uppger bolaget att det uppdaterade resultatet är "så pass signifikant att ansvariga forskare ämnar göra en vetenskaplig publicering".

"Nyinkommen data stärker ytterligare de preliminära resultaten som visade på signifikanta fördelar med kylning. Resultaten kommer att presenteras i samband med att samtliga tillkommande data från föregående säsong erhållits och analyserats. En vetenskaplig artikel beräknas publiceras under första halvåret 2020", heter det.

Läs mer om PolarCool