Publicerat: 2019-08-21 13:32:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PromikBook AB: Promikbook tappar intäkter och ökar förlusten i andra kvartalet

Redovisningsspecialisten Promikbook redovisar lägre intäkter och ökad förlust i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 1,0 miljoner kronor (2,1), en minskning med 52 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-0,1).

Resultatet före och efter skatt var -1,0 miljoner kronor (-0,1).

"Företaget har under första halvåret gjort en förlust med minskad omsättning i förhållande till föregående år. Förlusten beror på de åtgärder som vidtagits för att förändra bolagets verksamhet och plattform till ett modernare utseende samtidigt om vi gjort förändringar i den underliggande strukturen. Vi har också lagt grunden för kraftiga försäljningsinsatser under hösten i samband med att vi tar bort gratisversionen och förändrar de olika paketens innehåll", kommenterar vd Hans Orre i delårsrapport.

"Den minskade omsättningen i förhållande till föregående år beror på en renodling av verksamheten under 2019. Under 2018 var en stor andel av omsättningen konsultintäkter. Under 2019 består omsättningen till cirka 10 procent av konsultintäkter. Resterande del är intäkter avseende försäljning av paket och andra systemrelaterade tjänster", avslutar Hans Orre.


Promikbook, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,0 2,1 -52,4%
Rörelseresultat -1,0 -0,1
Resultat före skatt -1,0 -0,1
Nettoresultat -1,0 -0,1

Läs mer om PromikBook AB