Publicerat: 2019-08-22 12:34:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om European Institute of Science AB: Euris korrigerar emissionsvillkoren (R)

(Rättelse: Euris korrigerar tidigare angivna felaktiga emissionsvillkor)

Diagnostikbolaget Euris har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Syftet är att öka rörelsekapitalet för att säkerställda pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 8,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
Villkoren är 7:8, vilket innebär att åtta befintliga aktier ger rätt att teckna sju nya aktier till teckningskursen 50 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 4 september och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 5 september. Teckningstiden löper från 13 september till 27 september och handel med teckningsrätter sker den 13 september till 25 september.

Läs mer om European Institute of Science AB