Publicerat: 2019-08-22 16:59:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Slottsviken vände till vinst i andra kvartalet - substansvärdet steg

Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst.

Omsättningen uppgick till 1,6 miljoner kronor (1,8), en minskning med 11 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (-0,4), med en rörelsemarginal på 81,3 procent.

Resultatet före skatt var 1,2 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet efter skatt blev 1,2 miljoner kronor (-0,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (-0,02).

Substansvärdet ökade något till 1,28 (1,15) kr. Större delen av förändringen hänförs till Bolagets avyttring av kvarvarande lager av bostadsrättslägenheter.

"Vi fortsätter att arbeta med förädling och utveckling av befintligt bestånd samtidigt som vi också har en projektportfölj. Därtill letar vi nya investeringsmöjligheter på fastighetsmarknaden. Även om det finns utmaningar och mörka moln på konjunkturhimlen så står Slottsviken väl rustat inför framtiden", kommenterar vd Jakob Österberg i rapporten.


Slottsviken, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,6 1,8 -11,1%
Rörelseresultat 1,3 -0,4
Rörelsemarginal 81,3%
Resultat före skatt 1,2 -0,6
Nettoresultat 1,2 -0,6
Resultat per aktie, kronor 0,03 -0,02

Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)