Publicerat: 2019-08-23 11:01:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Dalsspira Mejeri AB: Dalsspira ökar intäkterna och minskar förlusten i andra kvartalet

Mejeriet Dalsspira redovisar ökande intäkter och minskad förlust i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 7,2 miljoner kronor (5,8), en ökning med 24 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-1,7).

Resultatet före och efter skatt var -0,7 miljoner kronor (-1,8). Resultat per aktie hamnade på -0,13 kronor (-0,49).

"Styrelsen för bolaget vidhåller planen att genom ökad försäljning och fortsatt minskning av kostnaderna sträva efter break even. Styrelsen kommer under året att analysera eventuella investeringar för ökad kostnadseffektivitet", skriver Dalsspira i delårsrapporten.


Dalsspira, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 7,2 5,8 24,1%
Rörelseresultat -0,7 -1,7
Resultat före skatt -0,7 -1,8
Nettoresultat -0,7 -1,8
Resultat per aktie, kronor -0,13 -0,49

Läs mer om Dalsspira Mejeri AB