Publicerat: 2019-08-30 08:05:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharma rapporterar minskat rörelseresultat under andra kvartalet

Forskningsbolaget Redwood Pharma redovisar minskad rörelseförlust under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar som planerat ingen omsättning.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -4,3 miljoner kronor (-5,6).

Resultatet före skatt var -4,3 miljoner kronor (-5,6).

Resultatet efter skatt blev -4,3 miljoner kronor (-5,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,34 kronor (-0,56).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -7,0 miljoner kronor (-10,8).

Likvida medel uppgår per 30 juni till 4,7 miljoner kronor (12,0). Bolaget har nyligen meddelat att de avser att genomföra en nyemission om 11,5 miljoner kronor.

"2019 har inneburit många passerade och viktiga milstolpar för Redwood Pharma. I skrivande stund har vi rekryterat den sista av de cirka hundra patienter som ska ingå i Fas II-prövningen av RP101; vår läkemedelskandidat för att behandla kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet", säger vd Martin Vidaeus i en kommentar.

"Samtidigt utvärderar bolaget nya användningsområden för vår inlicensierade delivery-substans IntelliGel för framtida produkter inom behandling av ögonåkommor. Vi ser även av detta skäl fram emot resultaten från den pågående prövningen, då slutsatserna från denna kommer att ge oss god vägledning inför utvecklingen av nya produkter."

Han säger också: "Även ur ett finansiellt perspektiv upplever jag omständigheterna som stabila. Genom den företrädesemission som genomfördes under våren 2018 och den kreditfacilitet som ingicks samtidigt, tillfördes Redwood Pharma tillräckligt kapital för att slutföra Fas II-prövningen av RP101".Redwood Pharma, Mkr 2019-04-01 - 2019-06-30 2018-04-01 - 2018-06-30
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -4,3 -5,6
Resultat före skatt -4,3 -5,6
Nettoresultat -4,3 -5,6
Resultat per aktie, kronor -0,34 -0,56
Kassaflöde från löpande verksamhet -7,0 -10,8

Läs mer om Redwood Pharma AB