Publicerat: 2019-08-30 08:19:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Wonderful Times Group AB: Wonderful Times Group minskar omsättning och resultat - svårnavigerad marknad

Barnproduktbolaget Wonderful Times Group minskade såväl omsättningen som resultatet i det andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 19,7 miljoner kronor (20,5), en minskning med 4 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 1,1 miljoner kronor (1,8), med en ebitda-marginal på 5,6 procent (8,8).

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor (1,1), med en rörelsemarginal på 1,5 procent (5,4).

Resultatet före och efter skatt var 0,2 miljoner kronor (0,6). Resultat per aktie hamnade på 0,05 kronor (0,24), vilket innebär en minskning med 79 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,8 miljoner kronor (1,9).

"Kvartalet inleddes med den återhämtning i omsättning som jag nämnde i föregående kvartalsrapport. Den initiala nedgången, relaterad till Top Toys konkurs, bromsades upp i och med att volymerna fördelades ut på andra branschaktörer. Branschens ledande aktörer inom fysisk handel har tagit över attraktiva butikslägen från den konkursdrabbade kedjan och vi ser nu, efter många års kanalglidning till förmån för e-handel, en ökning av försäljning till den fysiska handeln", skriver vd Sofia Ljungdahl i rapporten.

Wonderful Times Group-chefen uppger vidare att det är en svårnavigerad marknad. Omsättningen i kvartalet har påverkats negativt av de strukturella problem som återfinns inom e-handeln, skriver hon.

"E-handelns aktörer brottas med dålig lönsamhet och finansiella, logistiska och organisatoriska utmaningar pga hög tillväxt. Lönsamheten i kvartalet har påverkats negativt av nämnda volymminskning samt av valutakursens påverkan på marginalbilden", uppger Wonderful Times Group-chefen.

Wonderful Times Group, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 19,7 20,5 -3,9%
EBITDA 1,1 1,8 -38,9%
EBITDA-marginal 5,6% 8,8%
Rörelseresultat 0,3 1,1 -72,7%
Rörelsemarginal 1,5% 5,4%
Resultat före skatt 0,2 0,6 -66,7%
Nettoresultat 0,2 0,6 -66,7%
Resultat per aktie, kronor 0,05 0,24 -79,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,8 1,9

Läs mer om Wonderful Times Group AB