Publicerat: 2019-08-30 09:20:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SensoDetect AB: Sensodetect rapporterar positiva resultat från test av AI-drivet analysverktyg

Sensodetect uppger i ett pressmeddelande att medicinteknikbolagets AI-drivna analysverktyg för identifiering av mental ohälsa, som har utvecklats under de senaste 18 månaderna, nu har genomgått de initiala valideringstesterna med "väldigt bra resultat".

Valideringen har genomförts på manliga ADHD-patienter. Valideringen hade en sensitivitet på 83,3 procent och en specificitet på 88,9 procent, vilket uppges vara "väldigt bra" för att vara initiala valideringstest och jämförbart med resultat från tidigare studier.

Valideringen bestod av 30 mätningar, varav 12 diagnostiserat sjuka och 18 healthy controls.

”Vi är mycket nöjda med resultaten från testerna, resultatet är över våra förväntningar och vi tror att vi kan förbättra det och nå en högre grad av sensitivitet och specificitet. Vårt fokus nu är att testa på större blindade testgrupper och utöka valideringen till alla grupper", kommenterar vd Martin Linde.

Läs mer om SensoDetect AB